Impressum

Deze website is gemaakt door Corina Blankenstijn en Marianne Veth. Te bereiken via de contactgegevens die te vinden zijn.

Algemene Voorwaarden - April 2019

- Voor zzp’ers

- Voor zorginstellingen

- Betalingsvoorwaarden


Procedure voor zzp’ers:

1. Inschrijving

2. Overeenkomsten

3. Diensten

4. Facturering

5. Uitbetaling


Procedure voor zorginstellingen:

1. Raamovereenkomst

2. Diensten

3. Facturering

4. Uitbetaling


Zzp’ers - Inschrijving


- Wanneer je als zzp’er via ZOSz wil gaan werken, kun je je inschrijven via het inschrijfformulier. Deze is beschikbaar op www.zosz.nl/contact, maar kan ook via mail worden aangevraagd. 

- De inschrijfkosten zijn éénmalig €25,-, en hiervoor wordt per mail een betaalverzoek verstuurd. 

- Na invullen van het formulier, ontvangt  de zzp’er een e-mail waarin staat wat de volgende stappen om de inschrijving af te ronden.

- Wanneer de inschrijfkosten zijn voldaan, krijgt de zzp’er toegang tot alle openstaande diensten, en kan direct hierop reageren. Reageren op diensten is niet verplicht, en opgeven van beschikbaarheid is niet verplicht in dit stadium. 

- ZOSz zal desgewenst vooraf aan inschrijving een indicatie geven van het aantal beschikbare diensten in de betreffende periode.

- Een zzp ‘er mag pas diensten aannemen nadat hij/zij persoonlijk bij ZOSz is langs geweest om de benodigde papieren te laten zien en/of in te vullen en nadat er een bemiddelingsovereenkomst is ondertekend.


Zzp’ers - Overeenkomsten


- Wanneer je als zzp’er je eerste dienst gaat draaien, vragen we om dit vast te leggen in overeenkomsten. 

- De eerste overeenkomst is tussen zzp’er en ZOSz, en geeft opdracht tot (zuivere) bemiddeling en kassiersfunctie. 

- Hierin staat beschreven dat de zzp’er na aannemen van een dienst opvolgverplichting heeft, en een boete kan riskeren. 

- Ook omschrijft het de wekelijkse servicekosten welke de zzp’er verschuldigd is aan ZOSz, vanaf het moment van registratie. Deze bedragen € 6,50 per week, en worden gefactureerd in twee periodes van 13 weken. Dit maakt de totale eerste opzegtermijn een half jaar (26 weken). Daarna kan de zzp’er vrijblijvend opzeggen volgens opzegtermijn. Deze servicekosten zijn oa voor de facturatie, uitvoering kassiersfunctie, verzorgen van de juiste overeenkomsten en het ondersteunen van zorgverleners in het ondernemerschap.

- De tweede overeenkomst is tussen zzp’er en de zorginstelling waarvoor de zzp’er diensten gaat draaien. Deze beschrijft de benodigde kwalificaties van de zzp’er, en garandeert dat deze werkwijze via ZOSz de zelfstandigheid van de zzp’er bewaakt.

- ZOSz vraagt de zzp’er deze overeenkomst te ondertekenen, en biedt deze namens de zzp’er aan de zorginstelling aan. Dit is in belang van alle partijen, om te voorkomen dat er een verkapt loondienstverband ontstaat. 


Zzp’er - Diensten


- Vanuit ZOSz worden verschillende diensten beschikbaar gesteld. Meestal vanuit zorginstellingen, maar soms ook niet-gecontracteerd via cliënten of zorgverzekeraars.

- De diensten zijn voor alle zzp’ers beschikbaar, en iedere zzp’er kan op iedere dienst reageren. De enige voorwaarde hierbij is de opleidingskwalificatie, en bewijs van bevoegdheid en bekwaamheid. 

- ZOSz is verplicht om vooraf transparant te maken wat de soort en het niveau van de dienst is, en welk uurtarief is afgesproken. Daarbij onderhandelt ZOSz te allen tijde het meest gunstige uurtarief voor de zorgverlener, bij de instelling. 

- Wanneer de zzp’er zich inschrijft voor een dienst, en deze wordt bevestigd, heeft de zzp’er een opvolgplicht. Dit houdt in dat de zorg op de afgesproken tijden moet worden uitgevoerd, volgens wettelijke richtlijnen.

- Afhankelijk van het type zorg dat de zzp’er aanneemt, kan deze opvolgplicht een langere termijn inhouden. 

- Bij afwezigheid zonder geldige reden, of bij afzegging 24 uur of korter voor aanvang dienst, geldt een boetereglement. De boete bedraagt het totale factuurbedrag van de dienst (uurtarief maal aantal uur), plus €50,-.

- Afhankelijk van het soort zorg en de termijn van de opvolgplicht, moet de zzp’er  zelf vervanging regelen wanneer de zzp’er de dienst niet kan draaien.  

- ZOSz behoudt zich het recht voor om zzp’ers voor diensten te weigeren. Dit kan zijn op basis van verzuimgedrag in het verleden, of slechte zorginhoudelijke feedback over de zzp’er vanuit cliënt of zorginstelling. 

- Vanaf het moment dat de zzp’er de eerste dienst gaat draaien, worden er servicekosten in rekening gebracht. 

- De zzp 'er mag na de eerste dienst nog kosteloos en per direct de samenwerking met ZOSz opzeggen.Na een tweede dienst geldt de minimale termijn van 26 weken.


Zzp’ers - Facturering


- ZOSz verwerkt 1x per week de urenlijsten en factureert vervolgens aan de zorginstelling (of aan de cliënt/zorgverzekeraar in sommige gevallen).

- Zzp’er levert haar / zijn urenbriefjes in als is afgesproken, het is de verantwoordelijkheid van de zzp’er om deze correct en compleet in te vullen, en op te sturen naar ZOSz. (administratie@zosz.nl)

Urenlijsten die onjuist of niet volledig zijn ingevuld, kan ZOSz niet in behandeling nemen.

Zzp’ers - Uitbetaling


- ZOSz stuurt iedere 14 dagen op maandag de facturen naar de zorginstellingen. ZOSz maakt met de zorginstellingen afspraken over de betaaltermijn, en houdt deze zo kort mogelijk. 

- Wanneer ZOSz het geld van de instelling heeft ontvangen, wordt dit binnen 5 werkdagen naar de zzp’er overgemaakt. 

- De uiterlijke uitbetalingstermijn, voor de zorginstellingen, vanaf de maandag waarop de facturen zijn verstuurd, is 4 weken.


Zorginstellingen - Raamovereenkomst


- Wanneer je als zorginstelling zzp’ers wil inzetten via ZOSz, is de eerste stap het maken van een afspraak en zullen wij persoonlijk komen kennismaken.

- Na het (mondeling) overeenkomen van een  bemiddelingsopdracht, wordt er een raamovereenkomst opgemaakt  met daarin oa afspraken over het soort diensten, de kwalificaties van de zzp’ers, tarieven per zorgsoort en waarin  de zelfstandigheid van de zzp’ers wordt gewaarborgd.  Ook wordt door ZOSz zo gunstig mogelijke uurtarieven voor de zzp’ers onderhandeld. Dit wordt transparant vastgelegd. 


Zorginstellingen - Diensten


- De instelling geeft de beschikbare diensten door, wanneer deze bekend zijn. Het is aan de instelling om te kiezen welke diensten ze beschikbaar stellen aan ZOSz, en hoeveel. 

- ZOSz heeft t.a.v. het invullen van deze diensten een inspanningsverplichting, maar kan nooit garantie geven dat de aangegeven diensten worden ingevuld. 

- Wanneer een dienst is ingevuld door een zzp’er via ZOSz, verstrekt ZOSz de benodigde gegevens van de zzp’er aan de instelling. ZOSz voert altijd een extra check uit, of de zzp’er bevoegd en bekwaam is voor de ingevulde dienst. Hierbij blijft  de zorginstelling altijd eindverantwoordelijk voor de controle van kwalificaties.

- ZOSz zal contact blijven houden met de instelling, en periodiek om feedback vragen over de zzp’ers en de gedraaide diensten. Dit met het oog op verbetering van de service, en kwaliteitscontrole op de zzp’ers. 


Zorginstellingen - Facturering


- ZOSz stuurt iedere 14 dagen, op maandag, facturen naar de zorginstelling. Dit zijn verzamelfacturen van de gedraaide en ingediende diensten van de zzp’ers. 

- Het format waarin deze facturen worden verstuurd, is in overleg met de instelling opgesteld. Hieruit moet direct duidelijk worden welke soort diensten zijn gefactureerd.


Zorginstellingen - Uitbetaling


- ZOSz maakt vooraf met de instelling afspraken over de betaaltermijn, deze is uiterlijk 4 weken na indienen van de factuur. Wanneer dit langer is (bij hoge uitzondering), moet dit vooraf door ZOSz aan de zzp’er worden gemeld. 

- Wanneer de zorginstelling de betaaltermijn niet haalt, moet hiervoor schriftelijk melding van worden gemaakt door de instelling. 


Betalingsvoorwaarden


- Éénmalige inschrijfkosten worden via een betaallink per mail gerekend. Na betaling ontvangt de zzp’er een factuur voor eigen administratie. 

- Servicekosten worden ingehouden via automatische incasso, ofwel door middel van inhouding op de eerste doorbetaling. ZOSz incasseert in periodes van 13 weken. Dit betekent dat er een bedrag van € 84,50 in één keer wordt geïncasseerd.

- Genoemde inschrijfkosten en servicekosten zijn inclusief BTW.

- Het zorgtarief is vrijgesteld van btw en ZOSz betaalt dit bedrag, zonder enige inhouding, direct door aan de zorgverlener.


Gegevens en bereikbaarheid ZOSz


Postadres en bezoekadres:

Nieuwland Parc 73

3351 LJ Papendrecht


Telefoonnummer:

078-7514310

06-36159008


Bereikbaar ma t/m vr, 9:00 – 17:00 uur.


E-mailadres en website:

www.zosz.nl

info@zosz.nl

administratie@zosz.nl (m.b.t. facturen en

administratie)

marianne@zosz.nl

corina@zosz.nl


Overige gegevens:

KvK: 71989439

BTW-nr: NL858930961B01Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door ZOSz, d.d. 8-8-2018. Laatste wijziging: 19-04-2019
Dit bestand zal beschikbaar gesteld worden op de website.

Wijzigingen voorbehouden.